Privacyverklaring

Privacyverklaring Hartzaken Relatiecoaching

Mei 2020

Uw privacy is voor Hartzaken Relatiecoaching van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website www.hartzakenrelatiecoaching.nl doen met de informatie die we over u te weten komen als u de website bezoekt.

Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Verstrekking gegevens aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bv. als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaats op het moment dat u deze website bezoekt. Met behulp van de cookies wordt informatie opgeslagen zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons opnieuw bezoekt.

U hebt zelf altijd de mogelijkheid om via uw browser het plaatsen van alle of bepaalde soorten cookies uit te schakelen. Wanneer u functionele cookies uitschakelt kan het zijn dat sommige functionaliteiten van onze website niet of minder goed werken.

Met andere bedrijven (Google) die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies, maar wij hebben daar geen volledige controle over. Lees hiervoor de Google privacyverklaring.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staat strike afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie voor andere Google diensten te gebruiken. Wij laten Google uw IP-adres anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen onze beveiliging structureel aan en letten goed op wat er mis zou kunnen gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, passen wij ook onze privacyverklaring aan. Aan de datum bovenaan deze privacyverklaring kunt u de versiedatum van onze privacyverklaring zien. Wij adviseren om regelmatig te kijken of er een nieuwe versie is. Wij zullen ons best doen om wijzigingen in onze privacyverklaring ook nog apart aan te kondigen.

 

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen (zie contactgegevens onderaan deze privacyverklaring).

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij ermee doen
  • inzage krijgen in de exacte persoonsgegevens die wij van u hebben
  • het laten corrigeren van fouten in persoonsgegevens
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming van gebruik persoonsgegevens
  • bezwaar maken tegen bepaald gebruik van persoonsgegevens

Let op dat u, als u contact met ons opneemt voor een van bovenstaande redenen, altijd duidelijk aangeeft wie u bent zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u van mening bent dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Hartzaken Relatiecoaching

Bernard Zweerslaan 91

6815 BB   ARNHEM